VŠGI – Visoka šola za gradbeno inženirstvo

Novice

Predstavitev govornikov na 2. mednarodni konferenci: Energetska prenova stavb kulturne dediščine

Prof. dr. Aleš Krainer

Prof. dr. Aleš Krainer, univerzitetni diplomirani inženir arhitekture, je redni profesor za področje Stavbarstvo, član Slovenske matice in član Inženirske akademije Slovenije. Razvil je nove metode načrtovanja in oblikovanja konstrukcijskih sklopov in zgradbe kot celote na osnovi sistemske analize v okviru bioklimatskih principov. Upoštevajoč nove materiale (površine za izkoriščanje radiacijskega hlajenja, spektralno selektivne površine za sončne sprejemnike, “pametne” elektrokromne materiale in fazno spremenljive kompozite, narejene iz mavca in butilstearata) je študiral dinamični odziv ovoja stavb in njihov vpliv na rabo energije. Osredotočil se je predvsem na nizkotemperaturne eksergijske sisteme, na vpliv, ki ga ima dnevna svetloba in osončenje stavbe, v večini povezanih v okviru ciber-fizičnih sistemov s kontrolnimi sistemi na osnovi mehke logike ter okoljskega zdravja. Vodil je programsko skupino Obnovljivi viri energije (1999-2003) ter raziskave v delu “gradbena fizika” programske skupine Gradbene konstrukcije in gradbena fizika (2004-2014). V okviru RSS, MZT, MŠZŠ je bil od leta 1980 vodja raziskovalne skupine KSKE FGG 0792-006. Sodeloval je in bil od 1991-2013 koordinator pri 13 projektih EC. Bil je pobudnik in vodja treh, v Sloveniji izvedenih EU demonstracijskih projektov:

  1. Energy Efficiency and Sustainability in Retrofitted & New Museums Building, »MUSEUMS«, Contract NNE5/1999/20, EC 5th Framework Programme, Slovenski etnografski muzej, SEM
  2. SARA, 6th Framework Programme  »ECO-BUILDINGS«, Nakupovalni center Mercator, Ljubljana
  3. NAS Extension to Large High Rise Reconversion Housing, »SUNRISE«, prenova stanovanjskega objekta Ul. Hermana Poročnika 17.

Dr. sc. Dražen Arbutina

Dr. Dražen Arbutina, univerzitetni diplomirani inženir arhitekture, rojen v Zagrebu, je diplomiral leta 2000 in doktoriral leta 2009 na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dela kot profesor na Tehničkom veleučilištu v Zagrebu in docent v Sveučilištu Sjever v Varaždinu. Dela kot pooblaščeni arhitekt, pooblaščeni urbanist in pooblaščeni vodja gradnje. Je član hrvaške zbornice arhitektov – kot avtor, glavni projektant in glavni nadzorni inženir v zadnjih dveh desetletjih sodeluje pri izvedbi več sto projektov, kot so družinske in večstanovanjske zgradbe ter proizvodne in poslovne zgradbe. Je dolgoletni član ICOMOS-a (združenja za spomenike in spomeniška območja) in kot sedanji predsednik ICOMOS Hrvaška deluje kot avtor in urednik člankov, knjig in drugih publikacij, ki se ukvarjajo z vprašanji varstva kulturnih dobrin, predvsem arhitekturne dediščine. Kot predavatelj in strokovnjak sodeluje na številnih delavnicah ter strokovnih in znanstvenih konferencah na Hrvaškem in v tujini.

Igor Seljak

Igor Seljak, univerzitetni diplomirani inženir arhitekture, je diplomiral leta 1995 na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Leta 1996 je prejel študentsko Prešernovo nagrado za svoje diplomsko delo »Potniški terminal Ljubljana«. Sedemnajst let je deloval kot asistent na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani, na področjih stanovanjske gradnje in tehnologije gradenj. En semester je gostoval kot gostujoči docent na Georg-Simon-Ohm-Hochschule, Fakultät Architektur v Nürnbergu. Strokovno se je izpopolnjeval na »Glenn Murcutt Master Class in Susainable Architecture« v Avstraliji. Trenutno sodeluje kot habilitirani predavatelj in organizator delavnic na TVZ Zagreb (Tehničko veleučilište u Zagrebu) na področju trajnostne gradnje in varstva kulturne dediščine.

Marija Režek Kambič

Marija Režek Kambič, univerzitetna diplomirana umetnostna zgodovinarka, je od leta 2002 zaposlena kot konservatorka na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana. Področje njenega delovanja obsega postopke vezane tako na neposredno ohranitev kulturne dediščine v sklopu prenovitvenih posegov s poudarkom na stavbni dediščini 19. in 20. stoletja v mestnem jedru Ljubljane kot tudi predstavljanje dediščine javnosti in razvijanje zavesti o njenih vrednostih.  Je dobitnica Steletovega priznanja za leto 2016 za celovito prenovo Narodnega doma v Ljubljani (Narodne galerije).

Mag. Barbara Žižič

Mag. Barbara Žižič je zaposlena kot sekretarka na Ministrstvu za kulturo na Direktoratu za kulturno dediščino.  Področje dela njenega dela obsega pripravo smernic in mnenj v postopkih priprave občinskih prostorskih aktov, spremljanje in usklajevanje priprave predpisov s področja varstva kulturne dediščine, predvsem v povezavi z graditvijo objektov. Je koordinatorica projekta Arhitekturna politika – Arhitektura za ljudi.

Aleš Hafner

Aleš Hafner je diplomiral na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani leta 1989. Do leta 1998 je kot konservator delal na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območja enota Kranj, z opravljenim strokovnim izpitom iz konservatorstva in tudi s strokovnim izpitom odgovornega projektanta. Zadnji dve desetletji dela kot samostojni projektant in kot vodja projektive v podjetju GEA CONSULT d.o.o. v Škofji Loki.  Po letu 2000 je s sodelavci poleg številnih novogradenj načrtoval tudi mnoge prenove objektov kulturne dediščine po Sloveniji.  Obnove gradov Jable, Strmol, Snežnik, Negova, Turjak, Rajhenburg, Pišece, Radovljica in drugi, Prešernova Rojstna hiša v Vrbi, monumentalno stopnišče na blejskem otoku, Prešernov muzej v Kranju, cerkev sv. Duha na Javorci, ruska kapelica pod Vršičem in številne prenove meščanskih in podeželskih stavb širom po Sloveniji, so le del realiziranih prenov, med katerimi so bile nekatere tudi nagrajene. Je tudi prejemnik Steletovega priznanja za inovativni prispevek k prenovi kulturne dediščine, ki ga podeljuje Slovensko konservatorsko društvo.

mag. Ivan Kenda

Mag. Ivan Kenda je magistriral leta 2008 na FGG v Ljubljani. Od leta 1996 je aktivni energetski svetovalec z licenco v projektu ENSVET, kjer brezplačno svetuje občanom v zvezi z varčno rabo energije, gradnjo, ipd. Redno objavlja članke o učinkoviti rabi energije in uporabi obnovljivih virov energije. Od leta 2016 je direktor občinske uprave v občini Dobrepolje. Mag. Ivan Kenda je predavatelj na Visoki šoli za gradbeno inženirstvo Kranj za predmet Energetsko varčne zgradbe.

Uporabljamo piškotke! Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate z njihovo uporabo. Več o tem

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close