VŠGI – Visoka šola za gradbeno inženirstvo

Vse za študij

Vpis

Trajanje študija in pridobljen naziv
Visokošolski študijski program Gradbeništvo traja 3 leta (6 semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Diplomanti po končanem študiju pridobijo naziv diplomirani inženir gradbeništva (VS) / diplomirana inženirka gradbeništva (VS).

Modul študija
Študijski program se v 5. semestru deli na 2 modula:

 • Modul gradbene konstrukcije,
 • Modul infrastruktura z ekologijo.

Vpisni pogoji
V prvi letnik visokošolskega študijskega programa Gradbeništvo se lahko vpiše:

 • kdor je opravil splošno maturo,
 • kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu,
 • kdor je pred 01. 06. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Nadaljevanje študija po merilih za prehode z drugih programov
Pri prehodu v 2. ali 3. letnik se kandidatom določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo nadaljevati študij na visokošolskem študijskem programu Gradbeništvo. Te obveznosti predpiše Komisija za priznavanje predhodne formalno in neformalno pridobljene izobrazbe ali Komisija za študijske zadeve Visoke šole za gradbeno inženirstvo.

Informativni dan

Informativni dan bo:

 • 16.2.2024 ob 16.00,
 • 17.2.2024 ob 10.00.

Prijavni roki

Kandidati se lahko prijavijo v treh rokih:

 1. rok: 20. 02. 2024 do 20. 03. 2024
 2. rok: 26. 08. 2024 do 5. 09. 2024
 3. rok: 25. 09. 2024 do 27. 09. 2024 do 12. ure (zapolnitev prostih vpisnih mest)

Način prijave

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.

Vpis kot občan

V izjemnih primerih (npr. delo v tujini, materinstvo, nesreče, bolezen, …) se je na visokošolski program mogoče vpisati po zaključenih vpisnih rokih kot občan, ob pogoju, da kandidat v vlogi utemelji razloge ter plača vpisnino in šolnino po pogodbi. Občan nima pravic, ki izvirajo iz statusa študenta, lahko pa prisostvuje predavanjem in opravlja izpite.

Vpis v višji letnik

Pogoji za napredovanje v višji letnik so naslednji:

 • za vpis v 2. letnik mora študent/-ka opraviti obveznosti v obsegu 48 ECTS;
 • za vpis v 3. letnik mora študent/-ka opraviti obveznosti v obsegu 96 ECTS.

Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to opravičene razloge, kot npr. materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih VŠGI. O vpisu odloča komisija za študijske zadeve.

Celoten razpis je na voljo na POVEZAVI.

Uporabljamo piškotke! Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate z njihovo uporabo. Več o tem

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close