VŠGI – Visoka šola za gradbeno inženirstvo

O VŠGI

Poslanstvo, vizija, vrednote in strategija

 

POSLANSTVO

Visoka šola za gradbeno inženirstvo Kranj ponuja kvalitetno izvajanje javno veljavnega visokošolskega programa Gradbeništvo, ki oblikuje široko razgledanega in zaposljivega strokovnjaka. Naše poslanstvo je spodbujanje človekove radovednosti in želje po znanju, da bodo diplomanti po končanem študiju ambiciozni in pripravljeni na izzive poslovnega sveta. Z znanstveno-raziskovalnim delom želimo doprinesti k razvoju gradbeniške stroke ter s svojim delovanjem vplivati na družbeni in gospodarski razvoj regije.

 

 

VIZIJA

Vizija Visoke šole za gradbeno inženirstvo Kranj je postati prepoznaven samostojni visokošolski zavod, tako v slovenskem kot mednarodnem prostoru, s poudarkom na kakovostnih visokošolskih učiteljih, raziskovalcih in uspešnih diplomantih. S stalnim izboljševanjem in razvojem študijskega programa bomo sledili smernicam in novostim tehniškega področja in s tem izobraževali visoko usposobljene in dobro zaposljive strokovnjake.

 

 

VREDNOTE

Na Visoki šoli za gradbeno inženirstvo Kranj sledimo naslednjim vrednotam:

 • SODELOVANJE (s sodelavci, partnerji in študenti delimo znanje in izkušnje),
 • USTVARJALNOST (stremimo k razvijanju novih zamisli in uporabi inovativnih pristopov),
 • POŠTENOST (prizadevamo si za poštenost pri svojem delu in dejanjih),
 • ODLIČNOST (stremimo k doseganju vrhunskih standardov kakovosti na vseh področjih delovanja),
 • ODGOVORNOST (zavezani smo k rednemu izpolnjevanju delovnih obveznosti, samoiniciativnosti in odgovornemu delovanju).

 

STRATEGIJA

Poslanstvo, vizijo in vrednote bo Visoka šola za gradbeno inženirstvo Kranj uresničevala v skladu s strateškim načrtom. Dolgoročni strateški cilji zavoda so:

 • Razvoj zavoda,
 • Jasna in učinkovita organizacijska shema,
 • Kakovostna kadrovska sestava pedagoškega in nepedagoškega osebja,
 • Vključenost in zadovoljstvo osebja,
 • Primernost poslovnih prostorov in opreme,
 • Delovanje in oprema knjižnice,
 • Posodabljanje informacijsko-komunikacijske tehnologije,
 • Razvoj obstoječega in novih študijskih programov,
 • Vključenost študentov in diplomantov v delovanje zavoda,
 • Mednarodno sodelovanje,
 • Razvoj raziskovalne dejavnosti,
 • Doseganje standardov kakovosti po Merilih NAKVIS,
 • Sodelovanje s širšim domačim in tujim okoljem,
 • Delovanje kariernega centra.

Uporabljamo piškotke! Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate z njihovo uporabo. Več o tem

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close